Hvorfor er vi her?

  • Poly i 2017 - Del 6 poly på nett Lynn Steinse Myrdal

    Hvordan er det å være poly i Norge i dag? Gjennom en artikkelserie på 9 artikler skal vi prøve å komme litt under huden på mennesker som er poly. Her kommer ufiltrerte tanker og opplevelser rundt tema som berører ulike deler av det å være poly. Del 6 handler om hvordan det er å være åpen poly på nett. Vi spurte: Har du lest, opplevd negative, hetsende, latterliggjørende kommentarer på nett ang poly som har påvirket deg? Her kommer det 8 svar fra mennesker som er poly. Denne gangen siterer vi også anonymiserte innlegg fra sosiale medier...

    Les mer: Poly i 2017 - Del 6 poly på nett

Velkommen til PolyNorge

DETTE ER ET ARKIV.

GÅ TIL DE NYE SIDENE HER:

https://www.polynorge.no

Her finner du informasjon om relasjonsidentitet og relasjonsmagfold, nyheter om poly nasjonalt og internasjonalt, polypositive blogg poster og et polypositivt forum. PolyNorge er en frivillig interesseorganisasjon som ble stiftet 17. september 2016 på bakgrunn av et sterkt ønske om det fra et allerede etablert nettverk. Nettverket PolyNorge ar eksistert i 10 år allerede. Selv om enkelte ynder å fremstille poly som noe nytt og nymotens, så er verken poly eller etisk ikke-monogami nytt eller forbigående for dem som har vært heldig nok å finne informasjon. Det “nye” er at vi som gruppe nå insisterer på mer åpenhet rundt tema, etter en periode der monogamiet har blitt fremstilt som det eneste rette. Relasjonsidentitet har ikke blitt snakket om, på samme måte som så mange andre biter av den fantastiske mosaikken kaldt menneske har blitt fortiet og skjult gjennom historien. Nå er det vår tid å våge å vise ansikt og å jobbe for anerkjennelse og respekt. Noen vil marginalisere andre vil latterliggjøre eller demonisere oss som gruppe. Alene er det ikke lett å våge å være annerledes, men sammen ønsker vi som individer og som organisasjon å jobbe for å vise at vi er mange og vi er hverken en vits eller noe å frykte.


Vi er en organisasjon i startgropen og jobber hele veien for å spre så mye kunnskap og informasjon som mulig ut i det norske samfunnet. Vi mottar ikke driftsstøtte fra det offentlige, og alt arbeid gjøres på frivillig basis. Vi ønsker velkommen alle som er polypositive. Både mennesker som identifiserer som poly, og dem som ønsker å støtte vårt arbeid kan melde seg inn. Forum som du finner på denne siden er forbeholdt medlemmer og det koster 150,- for ett års medlemskap.

PolyNorge er en ung organisasjon som har  vokst frem på skuldrene til et modent nettverk som har vært aktivt de siste 10 årene. Etter stiftelsen har PolyNorge allerede etablert seg som en samfunnsdebattant og har vært aktivt synlig i både bredt og smalt media. Dette er et arbeid vi kommer til å fortsette med, men det er ikke det eneste vi jobber med. Informasjonsarbeid på flere fronter sammen med et godt arbeid med å bygge videre et trygt nettverk for polymennesker foregår bak i kulissene hele veien.

PolyNorges formålsparagraf: PolyNorge ønsker et samfunn der forhold med flere er anerkjent og respektert på lik linje med monogame parforhold.PolyNorge jobber for alle menneskers rett til å leve i de forholdsformer de selv ønsker, så lenge disse er basert på informert samtykke og likeverd.Vi mener at alle samlivsformer, kjærlighetsforhold og seksuelle relasjoner mellom samtykkende og likeverdige personer skal sidestilles.

Medlemskap koster 150,- for inneværende kalenderår.
bli-medlem.jpg

Anaïs Nin:

“I reserve the right to love many different people at once, and to change my prince often.”
19449625_1608227352529907_1173263745_o.png

Eve Rickert:

“Practicing security means continually turning towards the best version of yourself.”

Serena Anderlini-D'Onofrio:

“A world where it is safe to love is a world where it is safe to live”

Polyamory and emotional literacy

This talk was given at a local TEDx event, produced independently of the TED Conferences. Polyamory, emotional literacy and the benefits they can bring to society. Having multiple romantic and sexual relationships at the same time with all partners full knowledge and consent. Build your emotional literacy and your ability to deal with it.

Om PolyNorge

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

©2024 PolyNorge

Søk

Medlemsinnlogging