Artikler

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Hvordan er det å være poly i Norge i dag? Gjennom en artikkelserie på 9 artikler skal vi prøve å komme litt under huden på mennesker som er poly. Her kommer ufiltrerte tanker og opplevelser rundt tema som berører ulike deler av det å være poly. I den niende og siste del i serien ser vi fremover. Vi som jobber aktiv for PolyNorge håper alle på en bedre fremtid med plass til relasjonsmangfold i samfunnet vårt. Vi stilte spørsmålet: Hva er dine håp og drømmer for hvordan samfunnet ser på relasjonsmangfold og relasjonsidentitet om 10 år? Vi fikk mange fine svar.

Poly i 2017 - Del 8 Hva betyr PolyNorge for deg?

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Hvordan er det å være poly i Norge i dag? Gjennom en artikkelserie på 9 artikler skal vi prøve å komme litt under huden på mennesker som er poly. Her kommer ufiltrerte tanker og opplevelser rundt tema som berører ulike deler av det å være poly. I den nest siste artikkelen spurte vi ganske enkelt ha organisasjonen PolyNorge har betydd for folk. Vi fikk mange fine svar. Noen med utgangspunkt i poly som livsstil andre med utgangspunkt i poly som identitet. 

 

Tags:

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv

Hvordan er det å være poly i Norge i dag? Gjennom en artikkelserie på 9 artikler skal vi prøve å komme litt under huden på mennesker som er poly. Her kommer ufiltrerte tanker og opplevelser rundt tema som berører ulike deler av det å være poly. Del 7 fokuserer på mangfoldet. Det er mange måter å være poly på, hvilke er din?  Vi er alle unike individer, og relasjonsmangfold speiler dette i langt større grad enn et samfunn der bare en relasjonsform er akseptert og respektert. Det er mange ulike måter å løse relasjonskabalen på - her er et knippe. 

Om PolyNorge

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

©2024 PolyNorge

Søk

Medlemsinnlogging