Videoer

Changing the Way We Think About Consensual Non-monogamy | Nirel Marofsky | TEDxTerryTalks

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 
Publisert 22. jan. 2016

In this talk, Nirel highlights a number of convincing reasons why polyamory should be a more widely considered option - this includes its emphasis on transparent communication, compersion, diffusion of economic (and other) responsibilities, and importance of autonomy.

From this, NIrel will argue that we need to change our definition of 'relationship' to include polyamory and other forms of consensual non-monogamy. 

Nirel Marofsky is a student at the University of British Columbia, in the Cognitive Systems program.

This talk was given at a TEDx event using the TED conference format but independently organized by a local community. Learn more at http://ted.com/tedx

Om PolyNorge

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

©2024 PolyNorge

Søk

Medlemsinnlogging