Videoer

Why Polyamory (sadly) can't be for Everyone

Stjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktivStjerne inaktiv
 

Polyamory is an incredibly positive and fulfilling way of life for increasing numbers of people all over the world. At The School of Life, we applaud and celebrate this community. Sadly though, it seems polyamory won't work for everyone; especially those who can't stop being jealous - and naively equate this loving practice with sexual freewheeling.

Om PolyNorge

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

©2024 PolyNorge

Søk

Medlemsinnlogging