Om oss

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

Våre mål

Vi mener at uten å kjenne alternativene, så er det frie valg ikke mer enn en illusjon. Det er svært lite informasjon tilgjengelig i samfunnet om alternativ til monogam tosom kjærlighet. Vår rolle som organisasjon er delt i fire like viktige deler.

Sosial arena - Vi skal gi medlemmene våre en trygg arena for samtale og utvikling
Talerør - Vi skal være imøtekommende overfor presse, akademia og andre interessenter
Folkeopplysning - Vi skal jobbe for å øke kunnskapsnivå i samfunnet om relasjonsidentitet
Politisk aktivist - Vi skal sette relasjonsmangfold på dagsorden og kreve å bli hørt.

Vårt verdigrunnlag

Som organisasjon ønsker vi å være åpne og tilgjengelig. Vårt arbeid skal til enhver tid være forankret i vårt verdigrunnlag og gjenspeile vårt ønske om et varmere og mer inkluderende samfunn. Verdidokumentet finner du her: Verdigrunnlag


Kontakt oss:

Vi har dessverre måttet stenge flere måter å kontakte oss på grunn av ondsinnede DOS-angrep og spam.  Innmelding kan skje via disse sidene der du bekrefter hvem du er via epost.

Henvendelser fra presse og andre interesserte går nok best via vår facebook side www.facebook.com/PolyNorge og direkte til leder.

Lurer du på noe angående medlemsskap, ta kontakt via medlem alfakrøll polynorge.no

bli-medlem.jpg

Om PolyNorge

PolyNorge er en interesseorganisasjon som har fokus på relasjonsmangfold i det norske samfunnet. Vi lever i et svært normstyrt samfunn med streng sosial kontroll. Det norske samfunnet er pr i dag svært mono-normativt. Mennesker som føler de ikke passer inn i forventningene om hvordan kjærlighetsliv og relasjoner bør se ut, føler seg ofte fremmedgjort. Foreningen ble opprettet for å gi nettopp disse individene en stemme, et trygt miljø og for å jobbe for et varmere og mer inkluderende samfunn.

©2024 PolyNorge

Søk

Medlemsinnlogging